องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาด ร่วมพิธีแห่บายศรี ในงานประเพณีบุญเดือน 6 เพื่อถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ณ ศาลเจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกะฮาด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
ภาพกิจกรรมการจัดโครงการฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 ณ วัดบ้านหนองไข่น้ำ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลกะฮาด
โครงการบัณฑิตน้อยสู่ความสำเร็จ ปีการศึกษา 2556 ประจำปี 2557
กิจกรรมงานกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2557 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลรังงามเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ตำบลกะฮาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับ ทีพีไอ มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ให้ชาวตำบลกะฮาด
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตำบลกะฮาด ตามโครงการฯ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย" ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในวันจันทร์ 28 ตุลาคม 2556 ณ วัดหนองกระเทือง ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 พื้นที่ตำบลกะฮาดได้ประสบปัญหาอุทกภัย มีน้ำไหลหลากมาจากอำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส ทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรตำบลกะฮาด จำนวน 500 หลังคาเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับอำเภอเนินสง่า ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลกะฮาด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ร่วมกับพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา อบต.กะฮาด ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านตำบลกะฮาด จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. บริเวณ 2 ข้างทาง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2556

หน้า     2 : 3 : 4 : 5 : 6