MORE
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง งบแสดง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2560 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ตำบลกะฮ ...
ประชาสัมพันธ์..โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงด
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รับลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้เท่านั้นนะคะ หากมีข้อสอบถ ...
  MORE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.32-007 สายบ้านกะฮาด-บ้านหนองกระเทือง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซ่อมทำโครงการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำฯ ...
 
  MORE

หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
   
 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
เจ็บป่วยไม่สบายยามค่ำคืน
 
ต้องการพบแพทย์ด่วน
   
ความเจ็บป่วยของท่าน โปรดให้!!! หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เป็นผู้ดูแล บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
   
โทร.  0-4481-0557 ต่อ 0
เว็บไซต์ อบต.กะฮาด  www.kahad.go.th