MORE
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ...
  MORE
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่องขอแก้ไขป
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาาดได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งยาง-ข ...
โครงการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งยาง-ข ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่องสอบราคาจ
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 ต. ...
 
  MORE

หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)

องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ
   
 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 
เจ็บป่วยไม่สบายยามค่ำคืน
 
ต้องการพบแพทย์ด่วน
   
ความเจ็บป่วยของท่าน โปรดให้!!! หน่วยปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (หน่วยกู้ชีพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เป็นผู้ดูแล บริการฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
   
โทร.  0-4481-0557 ต่อ 0
เว็บไซต์ อบต.กะฮาด  www.kahad.go.th