ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฯ