ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ ตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ ๒๙ พฤจิกายน ๒๕๕๙<< ไฟล์ดาวน์โหลด >>