ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด

 องค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.32-007 สายบ้านกะฮาด-บ้านหนองกระเทือง-บ้านหนองไข่น้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฯ รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้
<< ไฟล์ดาวน์โหลด >>