แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     
    - ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2)
     
     
     
   
--------------------------------------------------------------