แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557

     
    - ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
    - ผด.1
    - ผด.2